Khai giảng lớp A2-B1-B2

Công ty TNHH ĐT&PT GD ABC tuyển sinh các chứng chỉ:
👉 Khai giảng lớp A2-B1-B2 Aptis cho khoá 10/3/2024 cho mọi đối tượng cao học; sinh viên xét tốt nghiệp.
👉 Khai giảng lớp A2-B1-B2 Học viện An Ninh cho khoá 16/3/2024 chỉ cho đối tượng công chức.
👉 Nhận hồ sơ khoá thi Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao, khoá thi ngày 16/3/2024
Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh: 0935444516 – 0935667622
Địa chỉ nhận hồ sơ: Cty TNHH ĐT&PT GD ABC
Lô B4-49 KDC Trảng Nhật, Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam.

Leave Comments

0935444516
0935444516