Thi chứng chỉ cambridge các cấp độ

Hệ thống kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế Cambridge YLE (Young Learners English) là chuỗi các bài thi tiếng Anh vui nhộn, đánh giá đầy đủ 4 kỹ năng “Nghe – Nói – Đọc – Viết” và phản ánh được sự tiến bộ của các em sau quá trình học tiếng Anh. Với mức độ quan trọng của chứng chỉ này mà hàng năm có hàng ngàn thí sinh tham gia các kỳ thi để lấy chứng chỉ này. 

Kỳ thi này được đảm trách bởi Hội Đồng Khảo thí Đại Học Cambridge tại Vương Quốc Anh, chuyên về kiểm tra, đánh giá trình độ Tiếng Anh thông qua các kỳ thi khác nhau.

Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge YLE bao gồm ba bài thi với 03 cấp độ: Starters (Pre A1), Movers (A1) và Flyers (A2).

các cấp độ chứng chỉ cambridge

  • Starters: thường ở lứa tuổi 7 và 8
  • Movers: thường ở lứa tuổi 8 đến 11
  • Flyers: thường ở lứa tuổi 9 đến 12

Cấp độ Starters (Pre A1)

Pre A1 Starters là bài thi đầu tiên trong bộ ba bài thi của chứng chỉ Cambridge YLE, dành cho trẻ em 7 và 8 tuổi.  Các bài kiểm tra thường xoay quay bài nói và viết tiếng Anh liên quan đến cuộc sống xung quanh quen thuộc, giúp các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình. 

* Bài thi yêu cầu mỗi thí sinh trải qua 45″ để hoàn thành 3 phần thi:

  • 20 phút cho bài thi Listening (4 phần, 20 câu hỏi)
  • 20 phút cho bài thi Reading & Writing (5 phần, 25 câu hỏi)
  • 3-5 phút cho bài thi Speaking (4 phần nhỏ)

Leave Comments

0935444516
0935444516