• VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

Tổ chức giáo dục ABC tiền thân là Trung tâm Anh ngữ ABC Điện Bàn, được thành lập vào năm 2018. Hiện đang hoạt động chính tại tỉnh Quảng Nam với các mảng hoạt động liên quan đến giáo dục như: Hoạt động Trung tâm Anh ngữ, Hoạt động liên kết tổ chức thi các chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh, Đào tạo các khóa ngắn hạn về kỹ năng…

0935444516
0935444516